dynmapa
Dynmapa

VIP

VIP PLUS

VIP PLUS (VIP+) bola jednorázová udalosť prebiehajúca počas mesiaca november/listopad (2017), ktorej cieľom bolo zorganizovať dobrovoľnú zbierku na nákup nového vybavenia serveru. Týmto by sme chceli poďakovať všetkým, ktorý takto „priložili ruku k dielu“.

Ďakujeme za podporu !