Kontakt | Nahlásenia

Kontaktný formulár

Bezpečnostný kód


Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov, vlastníkom serveru TechCraft CZ/SK (ďalej len "prevádzkovateľ"), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, skratkou GDPR. Spracovávané osobné údaje, ktoré sú nezbytné pre kontaktovanie a následnú komunikáciu s prevádzkovateľa sú IP adresa, herný nick a E-Mail. Osobné údaje budú prevádzkovateľom spracovávané výlučne po dobu komunikácie/riešenia problému. Viac informácii ohľadom GDPR nájdete v sekcii "Pravidlá". V prípade nevhodnej komunikácie, alebo spamu z pozície užívateľa si prevádzkovateľ vyhradzuje právo túto službu danému užívteľovi odobrať.

Nie, všetky žiadosti o unban sú riešené výhradne v na to určenej sekcii fóra (akékoľvek žiadosti budú ignorované). Vo všeobecnosti platí, že ak je ban oprávnený "unban" za žiadnych okolností nezískate, práve naopak si to zhoršíte.


Kontaktujete hlavnú správu serveru, teda Henn a vavraCZe.


To závisí primárne od vyťaženia správcov serveru, ale v priemere do 24 hodín.


V prípade nahlásenia závažných chýb/"bugov" (hra, launcher, stránka...), alebo potreby internej komunikácie so správcami serveru. Pred vyplnením fomuláru si prosím prečítajte podrobne pravidlá, sekciu FAQ a prípadne fórum, či už niekto podobný problém neriešil. V prípade triviálnosti záležitosti prosím preferujte využitie fóra.


Netrváme na žiadnej štruktúre, avšak je veľmi prospešné ak svoj problém popíšete čo najdetailnejšie ako to je len možné (prípady typu "nefunguje vám to, opravte to" budú ignorované, bohužiaľ nemáme vešteckú gulu). V prípade obsiahlejšej problematiky je možné sa dohodnúť na interaktívnejšej forme komunikácie ako napríklad TeamSpeak.


Ak sa jedná o problém v hre, urýchli to komunikáciu a v dôsledku aj rýchlosť riešenia problému.