Úlohy | Hlasovanie

Prihlásenie do systému

Pred pokračovaním do sekcie úloh a ich plnením sa je z bezpečnostných dôvodov potrebné prihlásiť. Na prihlásenie využite prihlasovacé údaje z hry.Bezpečnostný kód


Registrácia z webových stránok bola z bezpecnostnýćh dôvodou trvalo odstránená, jediným možným spôsobom ako sa zaregistrovať je pomocou nášho launcheru. Viac informácii o tom ako si môžete stiahnuť a následne nainštalovať launcher nájdete v sekcii "Ako sa pripojiť ?".


Áno, pre splnenie a následné obdržanie odmeny je nevyhnutné aby bol hráč prítomný na serveri (online).


Áno, plnenie úloh je zcela dobrovoľné, avšak ich plnenie vrelo odporúčame (odmeny, nápovedy do hry).


V prípade, že máte plný inventár tak itemy obsiahnuté vo vašej odmene vypadnú na zem. Preto dbajte na to aby ste pri plnení úloh mali dostatočne miesta v inventári. Za akékoľvek stráty spôsobené plnosťou inventáru nezodpovedáme.


Obdržanie odmeny zvyčajne prebehne v priebehu pár sekúnd po potvrdení korektnosti splnenia úlohy. V prípade, že ste odmenu neobdržali neváhajte nás kontaktovať.