Pravidlá

Nakoľko nechceme, aby na serveri nastala anarchia, bolo potrebné zaviesť pár základných pravidiel. Každý nový aj starý hráč (vrátane členov Admin Teamu) je povinný sa týmito pravidlami riadiť a rešpektovať ich po celú dobu hrania na serveri. V prípade nedodržania týchto pravidiel bude daný hráč potrestaný na základe platných ustanovení Admin Teamu serveru TechCraft CZ/SK. Nezabúdajte, na našom serveri nie je žiadna možnosť vykúpenia sa po vykonaní prehrešku (zároveň pokus akéhokoľvek typu bude braný ako hrubé porušenie pravidiel).

Prosím vyberte si jazyk


Overenie prečítania pravidiel

Mnoho hráčov príde na server bez sebemenších znalostí pravidiel, čo je pre poctivých hráčov, ako aj pre server dosť fatálne. Preto sme sa rozhodli zaviesť na server systém overovania prečítania týchto pravidiel.

Stačí pri čítaní pravidiel nájsť "kód", ktorý neskôr pri registrácii zadáte do launcheru.


Ako sme spomenuli vyššie, mnoho hráčov príde na server s tým, že nemá žiadne znalosti ohľadom našich pravidiel. Týmto spôsobom sa snažíme docieliť toho, aby boli pred začiatkom hrania na serveri hráči aspoň zbežne oboznámení s pravidlami.


Pri každom novom načítaní stránky si "kód" zmení svoju pozíciu. Týmto docielíme toho, že si hráči neprečítajú vždy len určitý úsek pravidiel.


Nie, tento "kód" nie je možné ďalej šíriť, nehovoriac o tom, že sa denne obmieňa.


Prečítať pravidlá znova, s tým, že sa ubezpečte, že stránka nie je znova načítaná. Ručíme za to, že tam ten kód je.