Pravidlá (Česko)

Všeobecné ustanovení

 • Hraním na serveru TechCraft hráč automaticky akceptuje všechny níže uvedená pravidla.
 • Pravidla jsou závazná pro každého hráče na serveru TechCraft (včetně Helperů, Módů, VIP, atd...).
 • To,že něco není přímo zakázáno, neznamená, že je to automaticky povoleno .
 • Správa serveru TechCraft si vyhrazuje právo, kdykoli tyto pravidla bez ohlášení změnit.
 • Hráči jsou povinni dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
 • Neznalost pravidel hráče neomlouvá.
 • Neručíme za funkčnost a plynulost hry v případě změny/přidání client-side módů ze strany hráče.
 • Všechny dotazy, hlášení a prosby prosím pište na naše fórum (forum.techcraft.cz).
 • V případě přímých dotazů na správu serveru nás kontaktujte na admin@techcraft.cz.
 • Hráčům je přísně zakázáno jakékoliv šíření bezpečnostních kódů.
 • Hráčům je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem omezovat chod serveru, prolamovat hesla nebo jakkoli útočit na server.
 • Hráčům je přísně zakázáno používání urážlivých nebo jinak nevhodných nicků .
 • Hráčům je přísně zakázáno vytvářet "MultiAccouts" (více účtů jednoho uživatele).
 • V případě zájmu ze strany jiného člena rodiny se stejnou IP adresou o hraní na serveru, prosím nahlaste to administrátorům.

Ustanovení o použití chatu

 • Hráčům je přísně zakázáno vytvářet v chatu spam.
 • Hráčům je přísně zakázán jakýkoli projev rasismu, nacionalismu, diskriminace, homofobie, atd...
 • Hráčům je přísně zakázáno sdílení IP/web adres nesouvisejících se serverem TechCraft .
 • Hráčům je přísně zakázáno zveřejňování jakýchkoli chyb hry ("bugů") v chatu.
 • Hráč je povinen dodržovat základní pravidla etiky a chovat se jako vyspělý tvor.

Ustanovení od A-teamu

 • Pokud nejsou dotazy hráčů podnětné, členové Admin-Teamu nejsou povinni na ně reagovat.
 • Hráčům je přímo zakázáno otravovat členy Admin-Teamu zbytečnostmi .
 • Hráčům je přísně zakázáno od členů Admin-Teamu žádat jakékoli předměty, herní měnu, atd... (neplatí v případě náhrady nebo výhry).
 • Pokusy hráčů o uplácení členů Admin-Teamu jsou přísně zakázané.
 • Délku a typ trestu hráče určuje daný člen Admin-Teamu osobně. Proti jeho rozhodnutí je možné se odvolat v sekci "Bany" na našem fóru (forum.techcraft.cz).
 • Neuposlechnutí nebo ignorování člena Admin-Teamu se automaticky trestá banem.
 • Členové Admin-Teamu mají vždy pravdu.
 • Členové Admin-Teamu mají plné právo na kontrolu vašeho majetku.
 • Členové Admin-Teamu nemají na starosti kontrolu vašich zapojení, sami si můžete tuto kontrolu vykonat s pomocí návodů nacházejících se v sekci "FAQ".
 • Členové Admin-Teamu nejsou vaše osobní Wikipedie. Pokud si nevíte rady, navštivte www.google.sk.
 • Členové Admin-Teamu jsou na serveru jako pomoc a opora, nikoli jako vaše osobní taxi služba .

Ustanovení o hře

 • Hráčům je přísně zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat modpack/launcher (neplatí pro resource pack, OptiFine, makro, minimapu).
 • Hráčům je přísně zakázáno používání módů na Auto-Join.
 • Hráčům je přísně zakázáno nenahlášení/zneužívání/šíření jakýchkoli bugů hry nebo duplikování itemů (nahlášení takové chyby je možné v sekci "Kontakt | Nahlásenia").
 • Hráčům je přísně zakázáno neodůvodněné vzájemné zabíjení se bez souhlasu protivníka.
 • Hráčům je přísně zakázáno jakékoli úmyslné omezování jiných hráčů .
 • Hráčům je přísně zakázáno podporovat technologicky slabší hráče, technologiemi jim nenáležícími.
 • Pokud daný item nemá ve hře recept, znamená to, že je zakázaný (neplatí pro některé ThaumCraft recepty).

Ustanovení pro stavbu/těžbu a majetek hráčů

 • Hráč je povinný stavět s rozvahou, pokud tak neučiní, člen Admin-Teamu má právo na upozornění, případně zkonfiskování majetku.
 • Pokud je hráč na serveru neaktivní více jak 100 dní, správa serveru má právo mu smazat jeho pozemek (na základě podnětu jiného hráče).
 • Hráč je povinen si sesbírat všechny itemy, které po něm zůstávají při těžbě .
 • Těžební svět je pouze "/tazba".
 • Hráč je povinen dotěžit celý strom (nesmí ponechat levitující korunu nebo samotný pařez).
 • Hráč je povinen zabezpečit si svůj majetek pomocí módu FTBUtilities.
 • Hráčům je přísně zakázáno jakékoli ničení cizího majetku (platí i pro nezabezpečený majetek).
 • Hráčům je přísně zakázáno stavět jakékoli nevhodné stavby nebo stavby související s extrémistickými skupinami (například: hákový kříž, srp a kladivo, atd...).
 • Hráčům je přísně zakázáno vytváření cyklů v obvodech, trubkách, kabelech, ... Návod, jak se jim vyvarovat, najdete v sekci "FAQ".
 • Hráčům je přísně zakázáno blokovat jiným hráčům přístup na všechny dostupné mapy (End, Neher, Ťažba, ...).
 • Hráčům je přísně zakázáno ničení estetického vzhledu krajiny (například: sloupy/díry 1x1, masivní těžení písku, atd...).
 • Hráčům je přísně zakázáno kumulování obrovského množství strojů v jednom chunku. Návod, jak se tomu vyvarovat, najdete v sekci "FAQ".
 • V případě neúmyslného zničení cizího majetku je hráč povinen skutečnost nahlásit majiteli pozemku nebo příslušnému členu Admin-Teamu.

Ustanovení o virtuální měně a obchodování

 • Při nesprávné koupi ze strany hráče není možné žádat člena Admin-Teamu o náhradu (platí jak pro herní měnu, tak Goldy) .
 • Hráčům je přísně zakázána jakákoli mimovolná záměna virtuálních měn spadajících pod servery TechCraft (herní měna, Goldy) za reálné peníze.
 • Hráčům je přísně zakázáno jakékoli ničení ekonomiky serveru (například: prodávání pod cenou, atd...).
 • S virtuálními měnami spadajícími pod servery TechCraft (herní měna, Goldy) je možné obchodovat pouze v rámci serverů TechCraft.
 • Před zakoupením Goldů si je hráč povinen přečíst podrobné podmínky o platbě a následném používání této virtuální měny.

Ustanovení o pravidelném přemazání světa

 • Pravidelné přemazávání těžebního světa, probíhá vždy 25. den v měsíci (přibližně mezi 19:00 - 20:30) (kód: NuclearAttack) .

Ustanovení o omezení

 • Hráčům je přísně zakázáno mít v domě/na pozemku cizí Chunk Loader (neplatí pro spolubydlící) .
 • Hráč je povinen zabezpečit, aby se MultiBlockové struktury nacházely jen v jednom chunku. Více informací najdeš v sekci "FAQ".
 • Hráč je povinen zabezpečit odstup minimálně 1 block mezi jednotlivými MultiBlockovými strukturami. Více informací najdeš v sekci "FAQ" .
 • Hráč je povinen zabezpečit dostatek místa pro chov zvěře (minimálně 4 blocky na jedno zvíře). Více informací najdeš v sekci "FAQ".

Zpracování osobních údajů

 • Souhlasíte se zpracování osobních údajů, vlastníkem serveru TechCraft.cz (dále jen "provozovatel"), podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zkratkou GDPR.
 • Zpracovávané osobní údaje, které jsou nezbytné pro hraní na serveru provozovatele jsou: IP adresa, herní nick a E-Mail.
 • Osobní údaje budou provozovatelem zpracovávány po dobu maximálně 5 let .
 • Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním E-Mailu na adresu admin@techcraft.cz.
 • Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět.
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.
Varovanie, v tejto časti je zablokované vyhľadávanie a kopírovanie textu.
Poslední změna: 20. 6. 2020