Pravidlá (Slovensko)

Všeobecné ustanovenia

 • Hraním na serveri TechCraft hráč automaticky akceptuje všetky nižšie uvedené pravidlá.
 • Pravidlá sú záväzné pre každého hráča na serveri TechCraft CZ/SK (vrátane Helperov, Módov, VIP...).
 • To, čo nie je priamo zakázané neznamená, že je automaticky povolené.
 • Hlavná správa serveru TechCraft si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto pravidlá bez ohlásenia pozmeniť.
 • Hráči sú povinní dodržiavať platné zákony Českej a Slovenskej republiky.
 • Neznalosť pravidiel hráčov neospravedlňuje .
 • Za modpack a launcher ručíme len obmedzene, ak dôjde k pridaniu/zmene client-side módu zo strany hráča neručíme za funkčnosť a plynulosť hry.
 • Všetky dotazy, nahlásenia, prosby... prosím píšte na naše fórum (forum.techcraft.cz).
 • V prípade priamych dotazov na hlavnú správu serveru nás kontaktuj na admin@techcraft.cz.
 • Hráčom je prísne zakázané akékoľvek šírenie bezpečnostných kódov.
 • Hráčom je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom obmedzovať chod serveru, pokúšať sa prelomiť heslá, alebo akokoľvek útočiť na server.
 • Hráčom je prísne zakázané používanie urážlivých, alebo inak nevhodných nickov .
 • Hráčom je prísne zakázané vytvárať "MultiAccounts" (viac herných účtov na jedného užívateľa).
 • V prípade záujmu zo strany iného člena rodiny s rovnakou IP adresou o hranie na serveri prosím nahláste to príslušnému administrátorovi.

Ustanovenia o používaní chatu

 • Hráčom je prísne zakázané vytvárať v chate spam.
 • Hráčom je prísne zakázaný akýkoľvek prejav rasizmu, nacionalizmu, diskriminácie, homofóbie....
 • Hráčom je prísne zakázané zdielanie IP/web adries nesúvisiacich so serverom TechCraft.
 • Hráčom je prísne zakázané zverejňovanie akýchkoľvek chýb hry ("bugov") v chate (nahlásenie vykonať pomocou kontaktného formuláru).
 • Hráč je povinný dodržiavať základné pravidlá etiky a chovať sa ako vyspelý tvor .

Ustanovenia o Admin-Teame

 • Pokiaľ nie sú dotazy hráčov podnetné, členovia Admin-Teamu nie sú povinný na ne reagovať.
 • Hráčom je prísne zakázané otravovať členov Admin-Teamu zbytočnosťami .
 • Hráčom je prísne zakázané od člena Admin-Teamu žiadať akékoľvek predmety, hernú menu... (neplatí v prípade náhrady, alebo výhry)
 • Pokusy hráčov o uplácanie členov Admin-Teamu sú prísne zakázané.
 • Dĺžku a typ trestu hráča určuje daný člen Admin-Teamu osobite, proti jeho rozhodnutiu sa je možné odvolať v sekcií "Bany", na našom fóre (forum.techcraft.cz).
 • Neuposlúchnutie, alebo ignorovanie člena Admin-Teamu sa automaticky trestá banom (dĺžka je určovaná exemplárne).
 • Členovia Admin-Teamu majú vždy pravdu.
 • Členovia Admin-Teamu majú plné právo na kontrolu vášho "herného" majetku.
 • Členovia Admin-Teamu nemajú na starosti kontrolu vašich zapojení, sami si môžete takúto kontrolu vykonať pomocou návodov, nachádzajúcich sa v sekcií "FAQ".
 • Členovia Admin-Teamu nie sú vaša osobná Wikipédia. Pokiaľ si neviete dať rady použite www.google.sk.
 • Členovia Admin-Teamu sú na serveri ako pomoc a opora, nie ako vaša osobná Taxi služba (kód: NuclearAttack) .

Ustanovenia o hre

 • Hráčom je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom upravovať modpack/launcher.
 • Hráčom je prísne zakázané používanie módov na Auto-Join.
 • Hráčom je prísne zakázané nenahlásenie/zneužívanie/šírenie akýchkoľvek bugov hry, alebo duplikácie itemov (nahlásenie takejto chyby je možné v sekcií "Kontakt | Nahlásenia").
 • Hráčom je prísne zakázané neopodstatnené vzájomné zabíjanie sa bez súhlasu protivníka.
 • Hráčom je prísne zakázané akékoľvek úmyselné obmedzovanie iných hráčov .
 • Hráčom je prísne zakázané podporovať technologicky slabších hráčov technológiou im nenáležiacou.
 • Pokiaľ daný item nemá v hre recept, znamená to, že je zakázaný (neplatí pre niektoré ThaumCraft recepty).

Ustanovenia pre stavbu/ťažbu a majetok hráčov

 • Hráč je povinný stavať s rozvahou, pokiaľ tak neučiní, člen Admin-Teamu má právo na upozornenie hráča/zkonfiškovanie majetku.
 • Pokiaľ je hráč neaktívny na serveri viac ako 100 dní, hlavná správa serveru má právo zmazať jeho pozemok (na základe podnetu od iného hráča).
 • Hráč je povinný si zozbierať všetky itemy, ktoré po ňom zostávajú po ťažbe.
 • Ťažobný svet je iba: "/tazba".
 • Hráč je povinný doťažiť celý strom (nesmie ponechať levitujúcu korunu, alebo osamotený parez).
 • Hráč je povinný zabezpečiť si svoj majetok pomocou módu FTBUtilities.
 • Hráčom je prísne zakázané akékoľvek ničenie cudzieho majetku (platí aj pre nezabezpečený majetok) .
 • Hráčom je prísne zakázané stavať akékoľvek nevhodné stavby, alebo stavby súvisiace s extrémistickými skupinami (napríklad: hákový kríž, kosák a kladivo...).
 • Hráčom je prísne zakázané vytváranie cyklov v obvodoch, trubkách, kábloch... Návod ako sa im vyvarovať nájdete v sekcií "FAQ".
 • Hráčom je prísne zakázané blokovať iným hráčom prístup na všetky dostupné mapy (End, Nether, Ťažba...).
 • Hráčom je prísne zakázané ničenie estetického vzhľadu krajiny (napríklad: stĺpy/diery 1x1, masívne ťaženie piesku...).
 • Hráčom je prísne zakázané kumulovanie obrovského množstva strojov v jednom chunku. Návod ako sa tomu vyvarovať nájdete v sekcií "FAQ".
 • V prípade neúmyselného zničenia cudzieho majetku, je hráč túto skutočnosť povinný nahlásiť majiteľovi pozemku, alebo príslušnému členovi Admin-Teamu.

Ustanovenia o virtuálnej mene a obchodovaní

 • Pri nesprávnej kúpe zo strany hráča, nie je možné žiadať člena Admin-Teamu o náhradu (platí pre hernú menu, ale aj Goldy).
 • Hráčom je prísne zakázané akékoľvek mimovoľné zamieňanie virtuálných mien spadajúcich pod servery TechCraft CZ/SK (herná mena, Goldy) za reálne peniaze.
 • Hráčom je prísne zakázané akékoľvek ničenie ekonomiky serveru (napríklad: predávanie pod cenu...) .
 • S virtuálnymi menami spadajúcimi pod servery TechCraft CZ/SK (herná mena, Goldy) je možné obchodovať iba v rámci serverov TechCraft CZ/SK.
 • Pred zakúpením Goldov si je hráč povinný prejsť podrobne podmienky o platbe a následnom používaní tejto virtuálnej meny.

Ustanovenia o pravidelnom premazávaní svetov

 • Pravidelné premazávanie ťažobného sveta prebieha vždy 25. deň v mesiaci (približne medzi 19:00 - 20:30) .

Ustanovenia o obmedzeniach

 • Hráčom je prísne zakázané mať v dome/na pozemku cudzí Chunk Loader (neplatí pre spolubývajúceho) .
 • Hráč je povinný zabezpečiť aby sa MultiBlock štruktúry nachádzali iba v jednom chunku. Viac informácii môžeš nájsť v sekcií "FAQ".
 • Hráč je povinný zabezpečiť odstup minimálne 1 blok medzi jednotlivými MultiBlock štruktúrami. Viac informácii môžeš nájsť v sekcií "FAQ" .
 • Hráč je povinný zabezpečiť dostatok miesta pre chovnú zver (minimálne 4 bloky na jedno zviera). Viac informácii môžeš nájsť v sekcií "FAQ".

Spracovanie osobných údajov

 • Súhlasíte so spracovaním osobných údajov, vlastníkom serveru TechCraft CZ/SK (ďalej len "prevádzkovateľ"), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, skratkou GDPR.
 • Spracovávané osobné údaje, ktoré sú nezbytné pre hranie na serveri prevádzkovateľa sú: IP adresa, herný nick a E-Mail.
 • Osobné údaje budú prevádzkovateľom spracovávané po dobu maximálne 5 rokov .
 • Súhlas je možné kedykoľvek vziať späť, a to zaslaním E-Mailu na adresu admin@techcraft.cz.
 • Berte na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informácie o tom aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať, opraviť,
  • požadovať po nás zmazanie týchto osobných údajov,
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov,
Varovanie, v tejto časti je zablokované vyhľadávanie a kopírovanie textu.
Posledná zmena: 20. 6. 2020